Tarief en vergoeding

Het tarief voor B.S.M.-de Jong® therapie is € 75,00 per behandeling, van een uur. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van de behandelingen B.S.M.-de Jong® uit de aanvullende verzekering. Ik ben lid van de beroepsvereniging BBT en sta geregistreerd op de lijst van HBO therapeuten bij de NØAG (Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers). Ook val ik onder de Wet BIG en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Behandelingen Oefentherapie voor kinderen tot 18 jaar worden betaald door uw zorgverzekeraar uit de basis verzekering. Vanaf 18 jaar worden de behandelingen vergoed uit de AV.

Het tarief van een Marma behandeling is € 75,00.

Aan de tussentijdse contacten via telefoon of e-mail zijn geen extra kosten verbonden.