Welkom

Op de site van Praktijk BosgaBSM. 

"Er is iets aan de hand met mijn kind, maar ik weet niet wat!"

Herkent u dit? Veel ouders die met hun kind bij mij in de praktijk komen vertellen dat zij er maar niet achter kunnen komen wat de oorzaak is van de leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen van hun kind. Praktijk BosgaBSM richt zich op hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen en gedragsproblemen. Denk hierbij onder andere aan moeite en achterblijven met lezen en spelling, zoals dyslexie, schrijfproblemen, concentratie problemen (ADD) of druk gedrag, zoals bij ADHD. BSM staat voor Brain Stimulating Method en deze hersenstimulatie training is ontwikkeld rond 1980 door mevrouw J.J.E. de Jong-Koutstaal. Met mijn behandeling streef ik ernaar om problemen op deze gebieden op te heffen of te verminderen door de uitrijping van de hersenen te stimuleren en de hersenactiviteit te verbeteren. Door middel van specifieke oefeningen en huidstimulatie worden de hersenen via bepaalde zenuwbanen vanuit het lijf doelgericht geactiveerd. De zintuigen kunnen krachtiger functioneren, een sterker zenuwstelsel dus. Mijn streven is om de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Heel vaak is er sprake van een lichamelijke oorzaak van ontwikkelings,- leer- en gedragsproblemen. Dat is het uitgangspunt van mijn behandeling.  De BSM-de Jong® bewegingsoefeningen zijn gebaseerd op de reguliere neurologie en fysiologie. De uitgangspunten van de hersenstimulatietherapie zijn wetenschappelijk onderbouwd. Bewegen helpt om het brein krachtiger te maken. Een goed functionerend zenuwstelsel is een voorwaarde om tot goed leren en concentreren te komen. Ik help kinderen in hun ontwikkeling.

Graag nodig ik u uit om mijn website verder te bekijken!