Welkom

Op mijn website.  

"Er is iets aan de hand met mijn kind, maar ik weet niet wat!"

Herkent u dit? Veel ouders die met hun kind bij mij in de praktijk komen vertellen dat zij er maar niet achter kunnen komen wat de oorzaak is van de leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen van hun kind. Vanuit mijn praktijk bied ik hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen, leesproblemen en schrijfrproblemen. Denk hierbij onder andere aan moeite en achterblijven met lezen en spelling, zoals dyslexie, concentratie problemen (ADD) of druk gedrag, zoals bij ADHD. Een goede motorische ontwikkeling is een voorwaarde om onder andere tot goed schrijven en lezen te komen. Oefeningen om de uitrijping van de hersenen te stimuleren helpen de opgelopen achterstanden in te halen. Door middel van specifieke oefeningen worden de hersenen via bepaalde zenuwbanen vanuit het lijf doelgericht geactiveerd. De zintuigen kunnen krachtiger functioneren, een sterker zenuwstelsel dus. Mijn streven is om de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Heel vaak is er sprake van een lichamelijke oorzaak van ontwikkelings,- leer- en gedragsproblemen. Dat is het uitgangspunt van mijn behandeling. BSM-de Jong® bewegingsoefeningen zijn gebaseerd op de reguliere neurologie en fysiologie. De uitgangspunten van de hersenstimulatietherapie zijn wetenschappelijk onderbouwd. Zie bij "Links" www.brainstimulatingmethod.nl. Bewegen helpt om het brein krachtiger te maken. Een goed functionerend zenuwstelsel is een voorwaarde om tot goed leren en concentreren te komen. Ik help kinderen in hun ontwikkeling.

Graag nodig ik u uit om mijn website verder te bekijken!