Sylvia Bosga

Oefentherapie De Handeling is gericht op kinderen met ontwikkelingsproblemen. Kinderen die problemen hebben met leren en/of gedrag. Vaak hebben deze kinderen een vertraging opgelopen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Het zenuwstelsel heeft dan meer tijd nodig om informatie te verwerken. Soms wordt gedacht dat deze kinderen minder intelligent zijn, maar dat is vaak helemaal niet het geval.  

Wat je ziet is dat er over het algemeen nog veel te weinig rekening wordt gehouden met uitrijpingsproblemen van het brein, het zenuwstelsel als oorzaak van leerproblemen en gedragsproblemen. De behandeling die ik inzet is gericht op het goed kunnen uitrijpen van het zenuwstelsel, de hersenen. Een onbelemmerde motorische ontwikkeling is belangrijk om verder uit te rijpen, zodat primaire reflexen uitdoven en het zenuwstelsel steeds krachtiger kan worden. 

De B.S.M. is uniek. Voor mij is het belangrijk het kind in zijn totaliteit te zien en te behandelen. Met mijn behandeling wil ik bereiken dat de belemmeringen zo veel mogelijk worden opgelost en dat het kind tot goed leren, concentreren en gedrag kan komen en daardoor prettiger in het leven kan staan. De hersenstimulatietherapie is altijd maatwerk en heeft een brede aanpak. U als ouder krijgt advies en handvatten van mij om uw kind thuis te begeleiden bij het oefenen. 

Als Oefentherapeut Mensendieck heb ik naast het werk in mijn praktijk een aantal jaren gewerkt op een basisschool voor moeilijk lerende kinderen. Ook heb ik 10 jaar gewerkt als bedrijfsoefentherapeut en heb (gezondheids)voorlichting en trainingen gegeven, gericht op preventie van werk gerelateerde klachten aan o.a. werknemers uit de zorgsector, de kraamzorg, kinderdagverblijven en beeldschermwerkers. In 2008 behaalde ik mijn diploma BSM-de Jong®, een drie-jarige opleiding.  

Mijn praktijk heeft een samenwerkingsverband met Osteopathie Minderhout. Ik ben getrouwd met Kees Minderhout, eigenaar van Osteopathie Minderhout. Kees is afgestudeerd osteopaat D.O.-MRO. Voor meer informatie zie: www.osteopathieminderhout.nl. Onze behandelingen sluiten zeer goed op elkaar aan. Op deze manier kunnen we kinderen en hun ouders vaak nog beter helpen. Daar gaat het ons om.