Sylvia Bosga

Het is mijn passie om kinderen met ontwikkelingsproblemen, te helpen door mijn behandeling. Kinderen die problemen hebben met leren en gedrag. Vaak hebben deze kinderen een vertraging opgelopen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Het zenuwstelsel heeft dan meer tijd nodig om informatie te verwerken. Soms wordt gedacht dat ze minder intelligent zijn, maar dat is vaak helemaal niet het geval. Als oefentherapeut Mensendieck behandel ik kinderen met houdings- en bewegingsproblemen. Sinds 2008 is daar de B.S.M.-de Jong® therapie bijgekomen. 

Naar mijn idee wordt er over het algemeen nog veel te weinig rekening gehouden met lichamelijke zwaktes en uitrijpingsproblemen van het brein als oorzaak van leerproblemen en gedragsproblemen. De behandeling die ik inzet is gericht op het goed kunnen uitrijpen van het zenuwstelsel, de hersenen. Een onbelemmerde motorische ontwikkeling is belangrijk om verder uit te rijpen, zodat primaire reflexen uitdoven en het zenuwstelsel steeds krachtiger kan worden. 

De BSM is heel uniek! Voor mij is het belangrijk het kind in zijn totaliteit te zien en te behandelen. Met mijn behandeling wil ik bereiken dat de belemmeringen zo veel mogelijk worden opgelost en dat het kind tot goed leren, concentreren en gedrag kan komen en daardoor prettiger in het leven kan staan. De hersenstimulatietherapie is altijd maatwerk en heeft een heel brede aanpak. U als ouder krijgt advies en handvatten van mij om uw kind thuis te helpen met de oefeningen.

Wat extra informatie over mijn werk: ik heb als Oefentherapeut Mensendieck naast mijn werk in de praktijk een aantal jaren gewerkt op een basisschool voor moeilijk lerende kinderen. Ook heb ik 10 jaar gewerkt als bedrijfsoefentherapeut en heb (gezondheids)voorlichting en trainingen gegeven, gericht op preventie van werk gerelateerde klachten aan o.a. werknemers uit de zorgsector, de kraamzorg, kinderdagverblijven en beeldschermwerkers. In 2008 behaalde ik mijn diploma BSM-de Jong®. In mijn praktijk kunt u terecht voor zowel oefentherapie als  BSM-de Jong® therapie voor uw kind met ontwikkelings-, leer- en/of gedragsproblemen. 

Mijn praktijk heeft een samenwerkingsverband met Osteopathie Minderhout. Ik ben getrouwd met Kees Minderhout, eigenaar van Osteopathie Minderhout. Kees is afgestudeerd osteopaat D.O.-MRO. Voor meer informatie zie: www.osteopathieminderhout.nl. Onze behandelingen sluiten zeer goed op elkaar aan. Op deze manier kunnen we kinderen en hun ouders vaak nog beter helpen. Daar gaat het ons om.