Gedragsproblemen

Er zijn kinderen (en volwassenen) die opvallend gedrag vertonen als gevolg van een ontwikkelingsproblematiek. Het is belangrijk om dit te onderscheiden van opvallend gedrag dat bewust gebruikt wordt (om op te vallen of aandacht te krijgen) of dat aangeleerd is door bijvoorbeeld imitatie. 

Gedragsproblemen die voortkomen uit ontwikkelingsproblematiek zijn moeilijk te corrigeren, omdat het gedrag niet bewust of opzettelijk is. Het kind doet dit niet met opzet!

Voor de B.S.M.-de Jong® therapie zijn aandachtstekort problemen, overbeweeglijkheid en contactproblemen gekoppeld aan een niet krachtige werking van de hersenen en een zwakke werking van het spijsverteringsstelsel (hormonen o.a.). 

Er is bijvoorbeeld gebleken dat de hersenen van kinderen met AD(H)D, duidelijk een tekort aan activiteit vertonen in gebieden van de rechter hersenschors. Daarom zijn alle voedselverwerkingsprocessen en een krachtige activiteit van de hersenschors van cruciaal belang om optimaal te kunnen functioneren. Het onvoldoende functioneren van een van deze systemen kan leiden tot een gedragsprobleem en concentratieproblemen.

Maar ook een onrijp visueel systeem kan er voor zorgen dat een kind de aandacht niet langdurig op een punt dichtbij kan richten. Denk hierbij aan o.a. lezen, rekenen, schrijven.