Leerproblemen

Het leren schrijven,  lezen, spellen en rekenen is een proces, waarbij informatie uit de buitenwereld via de zintuigen (ogen en oren o.a.) wordt waargenomen en verwerkt wordt. Om deze vaardigheden goed te kunnen uitvoeren moet het centrale zenuwstelsel krachtig zijn en informatie goed kunnen verwerken en automatiseren. Het centrale zenuwstelsel kan beschouwd worden als het orgaan om te leren.

Voor de B.S.M.-de Jong® therapie is het van groot belang dat, wil het kind de leerstof of informatiestroom goed kunnen verwerken, alle inwendige systemen krachtig hun functie kunnen verrichten. Ook het spijsverteringssysteem! Hersenboodschapperstoffen en hormonen moeten goed en voldoende aangemaakt kunnen worden. Geboorteproblematiek bijvoorbeeld kan een beperking geven op o.a. de zenuwgeleiding van het visuele systeem, waardoor de leerstof of informatiestroom niet optimaal opgenomen en verwerkt kan worden. Dit kan zich uiten als een leerprobleem, o.a. concentratie problemen. Het eigenlijke probleem is dan een onrijp visueel systeem, een onrijp kijksysteem. 

Enkele voorwaarden voor een goede waarneming zijn:

  • helderheid
  • goede accommodatie (scherpstelling van het beeld)
  • goede convergentie (naar binnen draaien van de ogen, nodig bij o.a. het lezen) 
  • goede oogmotoriek (beweging van de ogen)
  • goede projectie op het netvlies
  • dieptezien (stereoscopie), hiervoor is een goede projectie van een beeld op de netvliezen van beide ogen nodig

De samenwerking van de beide ogen wordt altijd getest, voordat er oefeningen worden ingezet. Voor deze visuele screening maak ik gebruik van verschillende testmethodes, o.a. de Bioptor en de Vision test.