Leerproblemen

Het leren lezen, schrijven, spellen en rekenen is een proces, waarbij informatie uit de buitenwereld via de zintuigen wordt waargenomen en verwerkt wordt. Om deze vaardigheden goed te kunnen uitvoeren moet het centrale zenuwstelsel krachtig zijn en informatie goed kunnen verwerken en automatiseren. Het centrale zenuwstelsel kan beschouwd worden als het orgaan om te leren.

Voor de BSM-de Jong® therapie is het van groot belang dat, wil het kind de leerstof of informatiestroom goed kunnen verwerken, alle inwendige systemen krachtig hun functie kunnen verrichten. Ook het spijsverteringssysteem! De aanmaak van hersenboodschapperstoffen moeten goed en voldoende aangemaakt kunnen worden. Geboorteproblematiek bijvoorbeeld kan een beperking geven op o.a. de zenuwgeleiding van één of meerdere visuele systemen, waardoor de leerstof of informatiestroom niet optimaal opgenomen en verwerkt kan worden. Dit kan zich uiten als een leerprobleem, o.a. concentratie problemen.

Enkele voorwaarden voor een goede waarneming zijn:

  • helderheid
  • goede accommodatie (scherpstelling van het beeld)
  • goede convergentie (het elkaar naderen van de bliklijn vóór de ogen)
  • goede oogmotoriek (beweging van de ogen)
  • goede projectie op het netvlies
  • mogelijkheid van de zintuigcellen tot het verwerken van het beeld en vervolgens
  • verzending via de oogzenuw naar de achterhoofdskwab (betrokken bij het bewuste zien)
  • dieptezien (stereoscopie), hiervoor is een goede projectie van een beeld op de netvliezen van beide ogen nodig

De samenwerking van de beide ogen wordt altijd getest, voordat er oefeningen worden ingezet. Voor deze visuele screening maak ik gebruik van verschillende testmethodes, o.a. de Vision test en de Bioptor.